สพม.20 ประชุมบุคลากรภายในสำนักงานด้วยระบบโปรแกรม Hangouts Meet พร้อมทำงานได้ทุกทีรับมือ COVID-19

posted Mar 25, 2020, 12:59 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Mar 25, 2020, 1:01 AM ]

      

ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประชุมบุคลากรประจำเดือนมีนาคม ด้วยระบบ Conference ภายในสำนักงานเขต ผ่านโปรแกรม Hangouts Meet เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563  โดยเป็นการประชุมผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ โดยบุคลากรไม่ต้องเข้าห้องประชุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน หากต้องมีการทำงานที่บ้าน เพื่อจะได้มีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ประสานข้อราชการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้บุคลากรสามารถเข้าร่วมประชุมได้ตลอด แม้มีภารกิจอยู่นอกสำนักงานหรืออยู่ต่างจังหวัด