สพม.20 นิเทศ ติดตาม สำรวจเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยกระบวนการ PLC

posted May 12, 2020, 3:13 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated May 12, 2020, 3:15 AM ]

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม สำรวจเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยกระบวนการ PLC ของสหวิทยาเขตบ้านดุงทุ่งฝน ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์ โดยมีดร.ชูวิทย์ สิงห์โท รองผอ.สพม.20 และผู้อำนวยการโรงเรียนในสหวิทยาเขตบ้านดุงทุ่งฝน ร่วมประชุมในครั้งนี้