สพม.20 ลงนามMOUร่วมมือทางวิชาการระหว่างจังหวัดอุดรธานีกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

posted Feb 6, 2020, 8:32 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Feb 6, 2020, 8:32 AM ]
 
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจังหวัดอุดรธานีกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการแก่บุคลากร นักเรียนและครูของสถาบันการศึกษาในจังหวัดอุดรธานีให้มีคุณภาพ