สพม.20 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาวิชาชีพครูและเครือข่ายสถานศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

posted Jan 16, 2020, 2:56 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
 
วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาวิชาชีพครูและเครือข่ายสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีกับโรงเรียนกุมภวาปี โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการอุดรธานี โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
 
 
 
 
Comments