สพม.20คุมเข้มสอบพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง

posted Jan 4, 2019, 11:35 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 4, 2019, 11:41 PM ]

วันที่ 5 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 20 จำนวน 6 อัตรา ณ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ โดยนายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 ได้ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการสอบและมีการจับสลากคณะกรรมการกำกับห้องสอบเพื่อความโปร่งใส และมีมาตรการในการป้องกันการทุจริต มีการตรวจค้นและแสกนผู้เข้าสอบทุกคน  โดยเริ่มสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในเวลา 09.00น.และประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์ในเวลา 13.30 น. และจะประกาศผลภายในวันที่ 7 มกราคม 2562 ทางเว็บไซต์ www.sesa20.go.th