สพม.20 เข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์

posted Aug 20, 2019, 3:07 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันจันทร์ที่  19 สิงหาคม 2562  นายมรกต กลัดสอาด   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 นำบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  โดยมีกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ สงบนิ่งและกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต หลังจากนั้นได้พบปะและมอบนโยบายการทำงานในรอบสัปดาห์แก่
บุคลากรComments