สพม.20 เข้าแถวเคารพธงชาติกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

posted Jul 8, 2019, 8:23 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

             วันนี้  8 กรกฎาคม 2562  นายมรกต กลัดสอาด   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 นำบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  โดยมีกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ สงบนิ่งและกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต หลังจากนั้นได้พบปะและมอบนโยบายการทำงานในรอบสัปดาห์แก่บุคลากร
Comments