สพม.20คัดเลือกผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา

posted Aug 28, 2017, 8:44 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
28 สิงหาคม 2560  นายชูวิทย์ สิงห์โท รองผอ.สพม.20เป็นประธานการคัดเลือกผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (....) ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาที่สมัคร จำนวน 5 คน และคัดเลือกให้เลือก 1 คน ผลปรากฏว่า นายศักดิ์ชัย พนารัตน์ ผอ.โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาในคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/prsesa20
Comments