สพม.20 ขับเคลื่อนโครงการห้องเรียนกีฬา

posted May 23, 2019, 12:28 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated May 23, 2019, 12:37 AM ]

 

วันนี้ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการห้องเรียนกีฬา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการฯ รวมทั้งรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะ และติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีโรงเรียนตามโครงการ คือ โรงเรียนราชินูทิศ 2 รับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีจำนวนนักเรียนตามโครงการ จำนวน 65 คน และโรงเรียนอุดรพัฒนาการ รับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนนักเรียนตามโครงการ จำนวน 94 คน