สพม.20 ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน

posted Nov 20, 2017, 1:17 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
วันที่ 18 พฤศจิกายน2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ปี พ.ศ. 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ณ สนามสอบโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โดยในช่วงเช้านายชูวิทย์ สิงห์โท พร้อมด้วยนายวีระชัย บุญคำมูล รองผอ.สพม.20ได้ประชุมคณะกรรมการกำกับการสอบและคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ โดยในช่วงเช้าสอบข้อเขียนและเวลา 13.00 น. ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีสัมภาษณ์ โดยบรรจุ จำนวน 9 อัตรา ประกอบด้วย วิชาเอกพลศึกษา 4 อัตรา วิชาเอกดนตรีศึกษา 1อัตรา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1อัตรา วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา และวิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา มีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น จำนวน 457 คน ขาดสอบจำนวน 38 คน
Comments