สพม.20 โชว์ชุดใหญ่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการของนักเรียนในจังหวัดอุดรธานี

posted Nov 13, 2017, 7:06 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (SESAO 20 SYMPOSUIM 2017) ณ ห้องหงษ์ - มังกร 1 โรงแรมการิน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยนายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 กล่าวรายงานการจัดงาน มีการแสดงผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัด สพม.20 และนำไปประยุกต์พัฒนาโรงเรียน โดยมีกิจกรรรมนำมาแสดงมากมาย เช่น

1.       กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)

2.       กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษ

3.       กิจกรรมชุมนุมธุรกิจพอเพียง

4.       กิจกรรม STEM Education

5.       กิจกรรมการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

6.       กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

7.       กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

8.       กิจกรรมโรงเรียนประชารัฐ

9.       กิจกรรมวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องในวัยเรียน

10.      กิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

11.      กิจกรรมคุ้มครองเด็ก

12.      กิจกรรมทวิศึกษา

13.      ห้องเรียนกีฬา

มีนิทรรศการรวมทั้งสิ้น 57 บูธ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนในการจัดงานครั้งนี้อย่างยิ่งใหญ่อลังการ  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon


Comments