สพม.20 จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านงานสารบรรณและการบริหารจัดการ

posted Aug 31, 2017, 12:08 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต20 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบงานสารบรรณและการเขียนโครงการปีงบประมาณ 2561 ได้รับเกียรติจากนายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ.สพม.20 เป็นประธาน และนายชูวิทย์ สิงห์โท  นายวีระชัย บุญคำมูล รอง ผอ.สพม.20 บรรยายพิเศษโดยมีบุคลากรในสพม.20 ทุกคนเข้ารับการอบรม  เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานและเพื่อการประสานงานที่ดีในหน่วยงาน
Comments