สพม.20 จัดอบรมการรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย

posted Jan 29, 2020, 11:22 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
 

      วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ณ หอประชุมพุทธรักษา สพม.20 มีนายธวัช บรรเลงรมย์ ผอ.โรงเรียนหนองหานวิทยา ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมีครูผู้สอนวิชาภาษาไทยในสังกัด จำนวน 120 และสพป.อุดรธานีเขต 1 โรงเรียนบ้านหมากแข้งจำนวน 3 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากอาจารย์เสกสันต์ ผลวัฒนะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยโรงเรียนหนองหานวิทยา เป็นศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต20 ได้ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ครูที่เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ที่ได้ไปยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยให้สูงขึ้น

 
 
 

Comments