สพม.20 จัดประกวดวงดนตรีนักเรียน เพื่อส่งเสริมความสามารถและได้ฝึกพัฒนาตนเองเพื่อก้าวขึ้นสู่เวทีระดับอาชีพ

posted Oct 22, 2018, 2:59 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

         วันที่ 20-21 ตุลาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยนายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 จัดการประกวดวงดนตรีสตริงระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ ในพิธีปิด ได้รับเกียรติจากนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เดินทางมามอบรางวัล ซึ่งผลการประกวดแข่งขัน มีดังนี้

1.ชนะเลิศได้แก่ วง  u.p. junior จากโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

2.รองชนะเลิศอันดับที่ 1 วงกัญและกัญ จากโรงเรียนกุมภวาปี

3.รองชนะเลิศอันดับที่ 2 วงขี้ไข่ข่าง จากโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม

4.รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ วงจึ่งขึ่ง แบนด์ จากโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม

5.รางวัลชมเชยได้แก่วง SPK Band จากโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม

     นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ได้มีเวทีในการแสดงดนตรีในภาคปฏิบัติ การแสดงดนตรีในรูปแบบคอนเสิร์ตของตนเอง  ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้ฝึกที่จะพูด แสดงออก และมีปฏิสัมพันธ์กับคนดูให้มากยิ่งขึ้น และที่สำคัญจะเป็นเวทีที่ทำให้นักเรียนได้ฝึกพัฒนาตนเองเพื่อก้าวขึ้นสู่เวทีระดับอาชีพต่อไป ในปีนี้มีวงดนตรีเข้าร่วมจำนวน 14 วง โดยคัดเลือกเหลือ 5 วง เพื่อแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ และยังจะมีการประกวดในปีต่อๆไปอีกด้วย  ดุภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udonComments