สพม.20จัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยแก่นักเรียนในสังกัด

posted Jun 17, 2019, 1:46 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jun 17, 2019, 1:47 AM ]
วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20  พบปะและให้กำลังใจนักเรียนที่ข้าค่ายในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมการพัฒนาทักษะนักเรียนเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนเพื่อเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ทักษะความสามารถในการอ่านออกในการอ่านการเขียนของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยแก่นักเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 จังหวัดอุดรธานี