สพม.20 จัดค่ายพัฒนาทักษะนักเรียนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน เพื่อเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 “ค่ายสร้างแรงบันดาลใจในการอ่าน”

posted Dec 22, 2017, 1:06 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Dec 22, 2017, 1:23 AM ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดค่ายพัฒนาทักษะนักเรียนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน เพื่อเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 “ค่ายสร้างแรงบันดาลใจในการอ่าน” ให้แก่นักเรียนที่มีปัญหาในการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายเร่งรัดส่งเสริม และพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2560 โดยมีโรงเรียนเป้าหมาย จำนวน 29 โรงเรียน มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 49 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถาบันพัฒนาศักยภาพเยาวชน เดอะ เทรนเนอร์ และครูผู้ทรงคุณค่า ในการนี้นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เยี่ยมค่ายนักเรียนเพื่อให้กำลังใจคณะวิทยากร คุณครู และนักเรียนด้วย สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20Udon

Comments