สพม.20 จัดการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

posted Aug 5, 2019, 2:25 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ หอประชุมพุทธรักษา เพื่อให้สถานศึกษาเข้าใจแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนและครู จำนวน 140 คน เข้ารับการอบรมComments