สพม.20 เข้าแถวเคาพธงชาติ

posted Jun 17, 2019, 1:36 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jun 22, 2019, 9:35 PM ]

วันที่ 17  มิถุนายน  2562 นายมรกต  กลัดสอาด ผอ.สพม.20 นำคณะบุคลากรเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต  จากนั้นได้พบปะมอบและนโยบายการทำงานที่กำลังจะดำเนินการ ได้แก่ การเข้าค่ายทักษะภาษาไทย การเข้าค่ายทักษะชีวิตนักเรียน พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุดรธานี