สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดการสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

posted Jun 25, 2019, 8:55 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jun 25, 2019, 8:56 AM ]
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา09.00น. สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดการสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ ห้องเสาวภาผ่องศรีโรงเรียนสตรีราชินูทิศจังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ.บรรยายพิเศษ เรื่องนโยบาย จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกฎหมายน่ารู้ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และได้รับเกียรติจาก นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โดยมีว่าที่ร.ต.สมประสงค์ วงษ์อุบล นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุดรธานี กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน