สีออศิลปศาสตร์ “เปิดบ้านวิชาการและแนะแนวการศึกษา” ปี 2560

posted Jan 30, 2018, 8:56 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันนี้ (31 มกราคม 2561) โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการเปิดบ้านวิชาการและแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้ทราบข้อมูลสถาบันการศึกษาที่ตนเองสนใจในการเข้าศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสมในระดับอุดมศึกษา และแนวทางในการประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมแนะแนวการศึกษาหลายสถาบันด้วยกัน อาทิเช่น วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี วิทยาลัยเทคโนโลยีอิสานเหนือ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี วิทยาลัยสัตพล ฯลฯ และโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการ ในการนี้ นายมรกต  กลัดสอาด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี นายชวา  ป้องขวาเลา ผู้อำนวยการโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ กล่าวรายงาน และคณะผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20Udon

Comments