สหวิทยาเขตหนองหานและบ้านดุง ทุ่งฝน ขยายผล PCL สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

posted Aug 6, 2017, 10:18 PM by spm20 channel
สหวิทยาเขตหนองหานและบ้านดุง ทุ่งฝน ขยายผล PCL สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองหานวิทยา จัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับพัฒนาวิชาชีพครู โดยเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC (Professional Learning Community) สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในสหวิทยาเขตหนองหาน และสหวิทยาเขตบ้านดุง ทุ่งฝน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.20 เป็นประธานในพิธีเปิดComments