สพม.20 จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 2

posted Aug 3, 2017, 3:10 AM by spm20 channel   [ updated Aug 6, 2017, 10:14 PM ]
สพม.20 จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 2 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนหนองหานวิทยา โดยมีลูกเสือ เนตรนารีจาก 62 โรงเรียน โรงเรียนละ 8 คน รวมทั้งสิ้น 496 คน เพื่อให้ตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด การป้องกัน และเพื่อสร้างลูกเสือแกนนำปฏิบัติหน้าที่เป็นสายตรวจในการตรวจตรา เฝ้าระวังไม่ให้เพื่อนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยอบรมระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2560
Comments