สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ลงพื้นที่ดำเนินการเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายจริงในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

posted Aug 8, 2020, 5:51 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Aug 8, 2020, 6:47 AM ]
 
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 นางพรพิมล ชินภักดี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นคณะทำงานในครั้งนี้ พร้อมคณะจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ลงพื้นที่ดำเนินการเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายจริงในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2562 ของโรงเรียนบ้านหนองนาคำ สังกัดสพป.อุดรธานีเขต 1 เพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับสถานศึกษาต่อไป