รองผวจ.อุดรธานี ติดตามการจัดทำอ่างล้างมือป้องกันการแพร่ระบาดเชื่อโควิด 19

posted Jun 4, 2020, 2:33 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jun 4, 2020, 2:35 AM ]

วันที่ 4 มิถุนายน 2563  เวลา 10.30 น. นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  ตรวจติดตามความคืบหน้าการจัดทำอ่างล้างมือในสถานศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 และได้พบปะกับผู้เข้าการอบรมเชิงปฏิบัติการทางไกล หลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"  ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์   โดยมีนายภูริพัฒน์ ชาวเวียง และดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม รองผอ.สพม.20 ร่วมต้อนรับ