รองผู้ว่าอุดร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

posted Jul 18, 2020, 7:48 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 18, 2020, 8:03 AM ]

วันอังคาร ที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อด. พร้อมด้วยคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ โรงเรียนราชินูทิศ ๒ และโรงเรียนอุดรพัฒนาการ โดยมีนายปรมาณู มุกดาม่วง ผอ.โรงเรียนราชินูทิศ ๒ นายสันทัศน์ หอมสมบัติ ผอ.โรงเรียนอุดรพัฒนาการ และในช่วงบ่ายได้ติดตามโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โดยมีนายสาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผอ.โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา เพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 1563 ในการจัดทำที่ล้างมือ การจัดหาเครื่องวัดอุณหภูมิเทอร์โมสแกน การจัดหาหน้ากากอนามัย การจัดระยะห่างทางสังคม เรือนพักนอน ฯลฯ ให้ถูกต้อง เหมาะสม และเพียงพอ