ร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองคนใหม่

posted Feb 29, 2020, 6:53 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Feb 29, 2020, 7:23 PM ]
 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ร่วมแสดงความยินดีกับนายศักดา จำปาหอม ที่ได้ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และนายมงคลชัย รัตนอ่อน ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยมีดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 นายคำจันทร์ รัตนอุปการ อดีตผอ.สพม.21 นายมรกต กลัดสอาด อดีตผอ.สพม.20 และผู้บริหารสถานศึกษาร่วมแสดงความยินดีด้วย