โรงเรียนต้นแบบแห่งความสุข วิถีสิริวัณวรี

posted Feb 21, 2018, 1:24 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เยี่ยมและให้กำลังใจการอบรมโครงการ “โรงเรียนต้นแบบแห่งความสุข วิถีสิริวัณวรี” ณ โรงเรียนมัธยมสิริวัณณวรี 1 อุดรธานี โดยมีนายอวยชัย ประกอบนัน ผอ.โรงเรียนและครูเข้ารับการอบรม เพื่อขับเคลื่อนให้ครูสร้างแรงบันดาลใจที่ดีและอยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุขและส่งไปถึงนักเรียน ตามวัตถุประสงค์ โรงเรียนต้นแบบแห่งความสุข ครูรักเด็ก เด็กรักครู โดยอบรมระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถาบัน The trainer

Comments