โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ประเมินภายนอกรอบ 4

posted Jan 16, 2020, 2:40 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 16, 2020, 2:41 AM ]
 
วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 และศึกษานิเทศก์ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี โดยมีนายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผอ.โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู รวมต้อนรับและรับการประเมิน