โรงเรียนกู่แก้ววิทยาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาในสถานศึกษา

posted Jan 17, 2020, 9:05 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 17, 2020, 9:15 PM ]

วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาในสถานศึกษา โดยมีนายทรงสรรค์ รูปสม ผอ.โรงเรียนกู่แก้ววิทยา กล่าวรายงาน เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบประกันคุรภาพภายในสถานศึกษา โดยมีข้าราชการครูโรงเรียนกู่แก้ววิทยา โรงเรียนโนนสูงวิทยาคาร โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยาและโรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว ร่วมรับการอบรม
 
 
 Comments