โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์รับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

posted Jul 18, 2019, 12:19 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 18, 2019, 12:21 AM ]

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 ร่วมเป็นเกียติและร่วมต้อนรับคณะกรรมการในการรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ ซึ่งทางโรงเรียนได้ผ่านการคัดกรองข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ได้รับมอบหมายให้เป็นเลขานุการดำเนินการประเมินในครั้งนี้