โรงเรียนหนองวัวซอจัดค่ายอบรมเทคนิคการสื่อสารห้องเรียนพ่อแม่ ปลูกฝั่งวินัยเชิงบวก

posted Jun 10, 2019, 12:26 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jun 10, 2019, 12:27 AM ]
วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.  นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 พบปะและให้กำลังใจคณะครู  ผู้ปกครอง และนักเรียนที่เข้าค่ายอบรมเทคนิคการสื่อสารห้องเรียนพ่อแม่ ปลูกฝังวินัยเชิงบวกในศตวรรษที่ 21 (Classroom Meeting) ณ โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม  โดยมีนายอานน รักการ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม คณะครูร่วมต้อนรับ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 204 คนและผู้ปกครอง จำนวน 185 คน  เพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างโอกาสในการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองและนักเรียน และการเรียนรู้การปรับตัวของนักเรียน ชั้นม.1จากวัยเด็กตอนปลายสู่วัยรุ่น


Comments