โรงเรียนหนองหานวิทยาจัดทำบันทึกข้อตกลงในการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET

posted Jan 30, 2020, 1:20 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

      วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น.ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ และเป็นประธานการทำบันทึกข้อตกลงในการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 515 คน ของโรงเรียนหนองหานวิทยา เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำข้อสอบเพื่อให้มีคะแนนสูงสุด และเพื่อเป็นเกียรติแก่ตัวนักเรียนและโรงเรียนโดยมีนายธวัช บรรเลงรมย์ ผอ.โรงเรียน คณะครู และนักเรียนร่วมเป็นสักขีพยาน
 
 
 
 
 


Comments