โรงเรียนหนองแดงวิทโยดมจัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต

posted Jul 5, 2019, 9:13 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 5, 2019, 9:15 PM ]
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม 20 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิตประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม โดยมีนายรชธร สุวรรณหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวรายงาน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะในการดำเนินชีวิตในยุคโลกดิจิตอล และเพื่อให้ได้เรียนรู้และมีทักษะเกี่ยวกับกฎวินัยจราจร ยาเสพติดให้โทษและพรบ.คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีงาม โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการอบรม 194 คน