รางวัลเชิดชูเกียรติ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

posted Sep 1, 2020, 10:26 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Sep 1, 2020, 10:28 AM ]

วันที่ 1 กันยายน 2563 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 - 2561 ณ ห้องประชุมอภิชา ชั้น 3 ศูนย์ประชุมมณฑาทิพย์ ฮอลล์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดอุดรธานี จำนวน 70 คน เข้ารับเกียรติบัตร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในการนี้นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมเป็นเกียรติด้วย  ดูกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/prsesa20
 
 
 
 
 


Comments