ประชุมคัดเลือกทุนโครงการเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2

posted Jul 30, 2020, 1:54 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 30, 2020, 2:02 AM ]
 
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม รอง ผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุมคัดเลือกทุนโครงการเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 โดยสพฐ.ให้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 โดยจัดสรรให้สพม.20 และโรงเรียนประถมศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนถึงระดับชั้น ม.6 จึงได้จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือก โดยมีนักเรียนส่งเข้าคัดเลือกทั้งสิ้น จำนวน 27 ทุน จะพิจารณาให้เหลือจำนวน 5 ทุน ณ ห้องประชุมเมตตาบารมี