รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

posted Nov 16, 2017, 7:45 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 5 ในการนี้ ทรงเยี่ยมราษฏรที่มาเฝ้ารับเสด็จ และพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว. นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 ได้ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิพอ.สว.และเข้ารับของที่ระลึกด้วย และมีนายอานน รักการ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู นักเรียนร่วมรับเสด็จ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/prsesa20

Comments