ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผอ.สพท.ครั้งที่ 1

posted Aug 26, 2020, 12:43 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ (Evaluation Team) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ในระยะเวลา 6 เดือน โดยมีนายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานกรรมการ นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 กรรมการ และนายเฉลิม วิริยะภาพ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุดรธานี เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดอุดรธานี จำนวน 7 ท่าน เข้ารับการประเมิน ในการนี้ ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม รองผอ.สพม.20 เข้ารับการประเมินด้วย
Comments