ประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์

posted Jul 2, 2019, 7:44 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 2, 2019, 7:45 AM ]
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 17/2562 ณ หอประชุมพุทธรักษา เพื่อชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศจากมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา โดยเป็นการประกวด 5 กลุ่มสาระวิชา ได้แก่วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นตัวแทนไปประกวดในระดับภาคต่อไป