ประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

posted Aug 31, 2017, 12:04 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
วันที่ 29 สิงหาคม 2560  สพม.20 ร่วมประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยมีนายวีระชัย บุญคำมูล รองผอ.สพม.20 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรกลุ่มต่างๆ และครูในสังกัดร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์ และห้องประชุมเมตตาบารมี
Comments