ประชุมติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

posted Jun 11, 2019, 8:46 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jun 11, 2019, 8:47 PM ]
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุมติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์  โดยมีคณะคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม