ประชุมทบทวนการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่

posted Oct 29, 2019, 7:51 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Oct 29, 2019, 7:55 AM ]
 
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ.สพม.20 รักษาราชการแทนผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการประชุมทบทวนการดำเนินงานตามภารกิจที่ผ่านมาเพื่อจัดทำข้อเสนอการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี โดยมีบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 เข้าร่วมประชุม เพื่อสรุปแนวทางการพัฒนาการศึกษา เพื่อนำไปประกอบการวิเคราะห์การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565