ประชุมทางไกลพื่อรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

posted Sep 1, 2020, 10:11 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมทางไกล (Zoom meeting) เพื่อรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยมีงานคุรุสภา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีเป็นเลขานุการ โดยจะมีการคัดเลือก 3 ขั้นตอน ได้แก่ คัดเลือกในระดับจังหวัด คัดเลือกในระดับส่วนกลาง และขั้นตอนพิจารณาตัดสิน ซึ่งจะมีกระบวนสรรหาระดับจังหวัด จนถึง คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
 
   
 
Comments