ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference "การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ”

posted Mar 25, 2020, 1:34 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Mar 25, 2020, 1:35 AM ]

วันที่ 24 มีนาคม 2563 ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมรับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ  Video Conference "การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ”  โดยมีดร. อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม