ประชุมเตรียมพร้อมโครงการห้องเรียนกีฬา

posted Oct 30, 2017, 8:24 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30น.นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการห้องเรียนกีฬา ณ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ได้รับเกียรติจากพลโทอำนวย จุลโนนยาง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุดรพัฒนาการ ร่วมประชุมด้วย โดยมีรองผอ.สพม.20 ผอ.กลุ่มและครูโรงเรียนอุดรพัฒนาการร่วมประชุม จากนั้นผอ.สพม.20 ได้เดินตรวจความเรียบร้อยของบ้านพักนักเรียน และอาคารเรียนต่างๆ โดยโครงการห้องเรียนกีฬาจะเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2560 ในวันที่ 1พฤศจิกายน 2560  ดุภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/prsesa20

Comments