ประชุมเตรียมความพร้อมรายงานผลการดำเนินงานการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

posted Apr 15, 2020, 7:44 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Apr 15, 2020, 7:54 AM ]

วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการรายงานผลการดำเนินงานการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย การรายงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการการรายงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และการรายงานตามมาตรฐานเขตพื้นที่ เพื่อหมายผู้รับผิดชอบในการรายงาน ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์ โดยเป็นการประชุม ผ่านระบบ Hangouts Meet บุคลากรที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่สามารถร่วมการประชุมได้