ประชุมสรุปผลการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

posted Dec 1, 2017, 2:03 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
วันนี้ (1 ธ.ค.) เวลา 09.00 น. นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ และประชุมผลการจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การนี้นายบัณฑิต ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และผลการดำเนินงาน ซึ่ง สพม.20 ได้ดำเนินการแข่งขันทักษะนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2560 จำนวน 5 ศูนย์การแข่งขันไปแล้วนั้น และได้คัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาค จำนวน 98 โรงเรียน แบ่งเป็น โรงเรียนในสังกัด สพม .20 จำนวน 63 โรงเรียน สพป.อุดรธาธานี เขต 1 โรงเรียน สพป.อุดรธานี เขต 4 จำนวน 2 โรงเรียน อบจ.อุดรธานี จำนวน 9 โรงเรียน เทศบาลอุดรธานี จำนวน 3 โรงเรียน และสังกัดโรงเรียนเอกชน จำนวน 20 โรงเรียน เพื่อเข้าร่วมแข่งขันระดับภาค ณ ศูนย์การแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20Udon
Comments