ประชุมสร้างความเข้าใจโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนภูพระบาทวิทยา

posted Nov 25, 2019, 1:37 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Nov 25, 2019, 1:38 AM ]
 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 2 เวลา 11.00 น.นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ. สพม. 20 รักษาราชการแทนผอ. สพม 20 พร้อมด้วย นางพรพิมล ชินภักดี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายศักดา จำปาหอม ผอ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ว่าที่ร.ต.มณเฑียร น้อยบุดดี ผอ. กลุ่มนิเทศฯ ว่าที่ร.ท. วิรัตน์ แก้วสุด ศึกษานิเทศก์  ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจ แนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนภูพระบาทวิทยา โดยมีว่าที่ ร.อ. ทียะ พุทธเพาะ ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางในการยกระดับคุณภาพของโรงเรียน ให้สามารถอยู่ได้โดยตนเอง (stand alone)​