ประชุมสร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน

posted Mar 3, 2020, 11:21 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Mar 3, 2020, 11:23 PM ]
 วันที่ 2 มีนาคม 2563 นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการรักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนโดยใช้จิตวิทยาคลินิกเป็นฐาน ระหว่างวันที่ 2 -3 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับมอบหมายจากสพฐ.ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยมีดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 กล่าวต้อนรับในนามเจ้าภาพจัดการประชุม นายพรชัย โพคันโย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 กล่าวต้อนรับในฐานะประธาน cluster 10 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายจังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน