ประชุมสัมมนาทางวิชาการ การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา

posted Aug 26, 2020, 1:35 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Aug 26, 2020, 1:36 AM ]

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 มอบหมายให้รองผอ.สพม.20 นำโดย นายวีระชัย รองคำมูล ดร.ชูวิทย์ สิงห์โท ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม รองผอ.สพม.20 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.25 นายกสมาคมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประเทศไทย กล่าวเปิดงานและมีการเสวนา การยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษาและกฏหมายต่างๆ โดยดร.ปรีดา บุญเพลิง ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการศึกษา และรศ.ดร.สุรวาท ทองบุ โดยมีบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2563