ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ

posted Jun 25, 2019, 8:22 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jun 25, 2019, 8:23 AM ]
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายมรกต กลัดสอาด ผอ. สพม 20 เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์ โดยมีครูผู้ปฏิบัติงานการจัดซื้จัดจ้างของโรงเรียน จำนวน 13 โรงเรียน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2562 งบลงทุนเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจง